Commissies

Logistiekcie

Tjalle Rens Galama

Dit geweldige half-bestuurslid zorgt ervoor dat alles wat nodig is voor een concert aanwezig is of geregeld is op de concertlocatie, door o.a. taken te delegeren en contact te hebben met de verschillende partijen. 
Vragen? Mail naar: logistiek@creaorkest.org 
 

Aanvoerdercie

viool I: Freya Reynaert (concertmeester)
viool II: Lily Menco
altviool: Hannah Muis (interim)
cello: Floor Bakker
contrabas: Suzanne de Leeuw

Deze orkestleden zijn na de dirigent de tweede lijn die het orkest bij elkaar houdt. Klank van de instrumentgroepen wordt door zelfgeleide groepsrepetities verbeterd en nuttige muzikale inzichten delen ze met het orkest. Daarbij verzorgen ze ook veel voorwerk aan de bladmuziek die we spelen. Streken, maatnummers en eventuele vingerzettingen worden er ijverig door de aanvoerders bij gepend. Zo vormen de aanvoerders een onmisbare kern van het orkest.
 

Bloemco

Bijbehorend bestuurslid: PR-coördinator

Julia Busselaar, Hilde Rezelman, Imke van Herk, Lea Smedes

De Bloemco heeft een goed oog voor mooie boeketten, haalt deze op bij de bloemist en is de charme zelve wanneer bloemen overhandigd moeten worden.
 

CREAntcie (schrijfcommissie)

Bijbehorend bestuurslid: Secretaris

Tamara Coppenhagen, Fije van Overeem, Iris de Bondt, Lotje van Pesch

CREAnen smullen van roddels, weetjes over muziek, diepte-interviews met orkestgenoten en andere leuke artikelen. De schrijfcie brengt eens per twee maanden een CREAnt (CREA Orkest nieuwsbrief) uit en kan tussendoor natuurlijk leuke korte stukjes plaatsen in de besloten Facebookgroep CREA Orkest Forum 2.0.
 

CREAtie (nieuwe ledencommissie)

Bijbehorende bestuursleden: Blazerschef, Strijkerschef

Ester Abram, Boukje Meester, Laurien Moelijker

Het CREA Orkest is een warme, welkome plek en dat willen we graag zo houden. Deze commissie heeft als doel om nieuwe leden aan te spreken, mee te nemen naar borrels en op alle andere manieren te betrekken bij het orkest.
 

Feessie

Bijbehorend bestuurslid: Voorzitter

Charlotte Wttewaall, Jeanne Adams, Lotje van Pesch, Rebecca Honing

De Feestcie organiseert de hervatting van de CREAvondjes, een jaarlijkse gala en andere leuke feestjes buiten de repetities om.
 

Flitsie

Bijbehorend bestuurslid: PR-coördinator

Sophie Kalker, Esther Wolthuis

Nee zij zorgen niet voor snelheidscontroles of boetes, maar voor foto's! Tijdens zaalrepetities, repetitiedagen en... alle andere momenten dat ze zich geroepen voelen. Wij CREAnen zijn tenslotte een ijdel slag volk.
 

Hokcie

Bijbehorend bestuurslid: Blazerschef

Annemiek Lelijveld, Suzanne de Leeuw

Deze toppers zorgen voor een compact opgeruimd, geordend en veilig instrumentenhok.
 

Intoxie (borrelcommissie)

Bijbehorend bestuurslid: Voorzitter

Anne de Boer, Clarine Pameijer, Jussi Schmidt, Liesbeth Affoutit

Het wordt tijd om weer een borrelcompetitie te hebben ter bevordering van het sociale contact tussen orkestleden. Deze commissie bestaat uit echte borrelaars en hebben leuke ideeen om de competitie nóg socialer, grootser en spannender te maken.
 

Juccie (jubileumcommissie)

Naomi van Es, Floris Kegel, Maarten van Wetten, Anne de Boer

In het grote winterprogramma van 2018/2019 spelen we ter ere van het 30 jarige jubileum van Bas Pollard bij het CREA Orkest Mahler 6 in het Concertgebouw. Hier is veel organisatorisch werk voor nodig, wat deze jubileumcommissie op zich zal nemen.
 

KMA-cie (kamermuziekavond-commissie)

Lianne Reus, Gonda van Dijk (opvolgers gezocht)

De KMA commissie organiseert één of twee keer per jaar een Kamermuziekavond!
 

Kasco

Bijbehorend bestuurslid: Penningmeester

Floris Kegel, Margje Schaveling, Wietske Tuinte

De Kasco houdt zich bezig met het jaarlijks controleren van de begroting.
 

PR-cie

Bijbehorend bestuurslid: PR-coördinator

Anna-Sophie Andela, Anna de Roest, Anne de Boer, Marie-Beth van Egmond, Salomé Roodenburg

Onze concertzalen kunnen natuurlijk nooit vol genoeg! De PR-cie denkt mee over hoe het CREA Orkest nog meer zichtbaarheid kan krijgen, online en in de echte wereld. Van slimme verspreiding van PR-materiaal tot ludieke acties: alles kan!
 

ProCo (programmacommissie)

alle orkestleden

Op de ProCo vergaderingen (waar alle orkestleden welkom zijn) wordt gezamenlijk over de muziek van aankomende programma's besloten.
 

Vriendencie

Bijbehorend bestuurslid: Secretaris

Amber Kok, Bart Titulaer, Tjalle Rens Galama

Het CREA Orkest heeft altijd plaats in onze vriendenkring. Vrienden leveren een bijdrage (zowel financieel als immaterieel) en ondersteunen hiermee het orkest om groots te dromen en de lat hoog te leggen voor onze muzikale ambities. We stimuleren onze orkestgenoten om vrienden binnen te halen en bedenken leuke acties om de band met onze bestaande vrienden warm te houden.
 

Webcie

Bijbehorend bestuurslid: PR-coördinator

Hanna Rusticus, Geert Janssen

Wij checken de website, ontdekken foutjes en werpen ideeën op voor betere toegankelijkheid en snel zien wat voor informatie nog ontbreekt.
 

Weekendcie

Katelijne Voortman, Naomi van Es

Zijn druk bezig geweest met het organiseren van een spectaculaire extern repetitieweekend in november 2017! Elk programma is er een repetitieweekend, maar in elk najaarsprogramma doen we dat buiten CREA en zonderen we ons af in een groepsaccomodatie om extra hard te werken aan de orkestband en natuurlijk de muziek.