Lid worden

Heb jij het in je om cello aanvoerder te worden?
En zoek je naar een super leuk orkest? Kom dan bij ons auditeren!

Verder zijn we ook nog op zoek naar andere mensen. 

Huidige vrije plekken
(laatst bijgewerkt november 2018)

Strijkers:
• Cello aanvoerder 
• Altviolen

Blazers:
• Fagot
• Trombone
• Tuba
• Hoorn 

Meespelen

Strijkers
We houden voor de strijkers geen audities, met uitzondering van het worden van aanvoerder. 
We hanteren een wederzijdse kennismakingsperiode van vier weken (4 repetities). In deze periode heb je alle vrijheid om te bepalen of je lid van het orkest wil worden. Vanuit het orkest kijken wij in die periode of je op muzikaal en sociaal gebied bij het orkest past. Dit alles gaat natuurlijk in goed overleg! Na 4 repetities ben je dan definitief lid van het orkest. Bij interesse, neem contact op met de strijkerschef: strijkerschef@creaorkest.org.

Blazers
Voor alle vaste blazersplekken in het orkest geldt vanwege het solistische karakter een kleine auditie in de vorm van een naar eigen keuze te spelen werk.
Voor de huidige vrije plekken zie de lijst bovenaan. Staat jouw instrument er niet bij? Het is ook mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden, je krijgt dan bericht wanneer de functie vrijkomt. Neem contact op met blazerschef: blazerschef@creaorkest.org.

Orkest
We repeteren iedere dinsdag in CREA aan de Nieuwe Achtergracht 170. De repetities duren van 19:15 uur tot 22:30 uur (inclusief pauze). Na afloop wordt er geborreld in het CREA Café.

Het CREA Orkest bestaat uit circa 75 vaste leden en wordt, afhankelijk van het programma dat we spelen, uitgebreid met invallers. Zo hebben we in het najaar van 2013 de Glagolitische Mis van Janacek uitgevoerd met een bezetting van 100 m/v.

Omdat we 3 avondvullende programma’s per jaar instuderen, ligt het studietempo hoog. De programma's zijn meestal als volgt: in het najaar (begin studiejaar - eind november), het voorjaar (begin december - begin april) en in de zomer (begin april - eind studiejaar).
Naast de reguliere repetities op dinsdagavond vindt er elk programma ook een repetitieweekend plaats. De strijkers repeteren met hun eigen sectie per programma een aantal keer o.l.v. hun aanvoerder. Deze repetities worden soms gecombineerd met de kook- en/of bakkunsten van de verschillende sectieleden, of een leuk uitstapje.

Kosten
De contributie bedraagt (in dit studiejaar) €154 / €231 / €308 per jaar voor respectievelijk: studenten Nederlandse universiteiten / alumni en werknemers van de UvA of HvA / alle anderen. Zowel de aanmelding als de betaling voor het CREA Orkest verlopen via de website van Stichting CREA: www.crea.nl. Op de site ga je naar 'cursussen', 'muziek' en dan 'CREA Orkest'. Door vervolgens op 'Schrijf je in' te klikken, krijg je verdere instructies over de aanmelding en betaling.
Naast de contributie moet je rekening houden met bijkomende kosten voor een extern repetitieweekend één keer per jaar (circa €45).


NB: lijstje op de afbeelding is niet helemaal up-to-date