Vriend worden

Vriend worden

Het CREA Orkest is een gezellig orkest dat graag Vrienden maakt. Vrienden die naar onze concerten komen luisteren en met een financiële bijdrage ervoor zorgen dat het CREA Orkest zich blijvend kan ontwikkelen.

Voorbeelden van activiteiten en spullen die momenteel door de Vereniging Vrienden van het CREA Orkest worden ondersteund zijn:

  • Het inhuren van repetitoren en remplaçanten

  • De aanschaf en huur van instrumenten en bladmuziek

  • Bijzondere projecten (Concert in het Concertgebouw, of tournee naar het buitenland)

  • Aanschaf van een contrafagot

Vrienden zijn voor ons erg belangrijk, daarom doen wij graag iets terug. U wordt als Vriend op de hoogte gehouden van komende concerten en u krijgt een Vriendenpas die korting geeft bij alle concerten. Bovendien kunt u in de pauze van de concerten genieten van een gratis stukje taart.

Hoe wordt u Vriend? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] en maak minimaal € 30,- over op rekeningnummer NL64 INGB 0000 3569 92 t.n.v. Vereniging Vrienden van het CREA Orkest onder vermelding van ‘Vriend’. Zodra uw betaling is binnengekomen sturen wij uw Vriendenpas op.