Bestuur

Het dagelijks bestuur van het orkest is in handen van:

  • Anna Wintermans (viool) - voorzitter

  • Johanna Enschede (fluit) - secretaris 

  • Roel Gisolf (alt-viool) - penningmeester 

  • Jasmijn de Graaff (cello) - PR-coördinator

  • Alex de Munnik (viool) - strijkerschef

  • Stein Fakkel (hoorn) - blazerschef 

  • Cecilia Boeren (viool) - concertmanager

Het bestuur is bereikbaar via het algemene e-mailadres: [email protected]. Andere contactgegevens zijn hier te vinden.

Ook worden er taken uitgevoerd door de verschillende commissies van het CREA Orkest, zie hier welke dat zijn.